chmod calculator


Vink het gewenste vakje aan of vul direct een geldig numeriek nummer om te zien wat waarde is in andere formaten.

Machtigingen:

  Eigenaar Groep Ander
Lezen
Schrijven
Uitvoeren

Typische Chmod machtigingen:

664 of -rw-r–r–  – webpagina’s en afbeeldingen bekeken door surfers.
666 of -rw-rw-rw-  – log-bestanden of pagina’s die zijn geschreven.
755 of -rwxr-xr-x  – perl scripts om ze uitvoerbaar te maken.
755 of -rwxr-xr-x  – directories hebben meestal deze waarde.
777 of -rwxrwxrwx  – bestanden die door iedereen mogen worden overschreven.
777 of -rwxrwxrwx  – mappen die bestanden bevatten.

Wat is de Eigenaar, Groep en Andere?

Eigenaar – Eigenaar – de gebruiker / eigenaar van een bestand of map.
Groep – Groep – personen die lid zijn van dezelfde groep.
Ander – Andere – gebruikers die niet de eigenaar zijn of een deel uitmaken van de groep.


Check the desired boxes or directly enter a valid numeric number to see its value in other formats.

Permissions:

  Owner Group Other
Read
Write
Execute

Typical Chmod permissions values:

664 or -rw-r–r–  – web pages and images viewed by surfers.
666 or -rw-rw-rw-  – log files or pages that are written to.
755 or -rwxr-xr-x  – perl scripts to make them executable.
755 or -rwxr-xr-x  – directories are usually given this value.
777 or -rwxrwxrwx  – for files that are written to by all.
777 or -rwxrwxrwx  – directories that have files created inside them.

What is Owner, Group and Other?

Owner – the user/owner of a file or directory.
Group – individuals who are in the same group.
Other – users that are not the owner or part of the group.

Theme: TheBuckmaker.com Blogging Themes